Ilmuwan menggunakan berlian untuk menghasilkan sinar akselerator yang lebih baik

Ilmuwan menggunakan berlian untuk menghasilkan sinar akselerator yang lebih baik

About the author